Umowa na rzecz realizacji projektu pt: „Dolnośląskie Smaki” i akronimie DOLSMAK,

finansowanego w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;


zawarta dnia  17 grudnia 2013 r. w Ziębicach

pomiędzy:
a) Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój,
    NIP 8831773909, REGON 020227188, KRS 0000245517, pełniącej rolę koordynatora projektu
    reprezentowana przez:  Sylwię Mielczarek i Patrycję Karolczak,
    zwanej dalej PARTNEREM - KOORDYNATOREM
    a
b) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi", ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice,
    NIP: 887-177-96-40, REGON 020925768 , KRS 0000323855, pełniącego rolę partnera w projekcie
    reprezentowana przez: Józef Kania - Prezes Zarządu    
    zwanej dalej PARTNEREM

 

Treść umowy do pobrania >>

pdfUmowa na rzecz realizacji projektu pt: „Dolnośląskie Smaki” i akronimie DOLSMAK

unia2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
oś IV LEADER, 421 "Wdrażanie projektów współpracy" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi