Beg_abc_Eng adding that local designers don't have a fear of failure I called her three days before the Grammys and was like, Linda I'm in dire need and I can't find anything at Nordstrom, please help me,'' said Hogan, who also went to Stokes for the MTV Video Music Awards.casquette les plus vendu Try a few practice shots using different types of lighting.ralph lauren london For some reason a lot of jeans just seem too long for me.black beatles rae sremmurd ft gucci The "Marcie" owl print swing top by Corey Lynn Calter balances your curves, while the "Joni" ruffle neck blouse by Dear Creatures is gently loose throughout, but slim right at the waist to play up your assets.flight sim joysticks .patent viagra expiration date Verdict: Being a sissy is bad enough, but ignoring the badassness of The Plissken? Well, that just unacceptable.reliable kamagra supplier uk Clothes were mostly hand sewn by the women and older daughters.buy kamagra online india But down to it, all these accessories are a means to express one's creativity and personal style.cheap kamagra pills .bet365 placepot Juicy Couture handbags are some of the most sought after every season, not just because of the affordable price but also the fashionable designs.bovada casino download We believe that Ann pricing strategy, which aims at increasing the variety of product assortments at opening prices, will continue to drive store traffic.sports betting vegas Cut along the back of the bodice with scissors after the corset has dried a few hours. Moreover, I think it fair to mention that rabbits are prey animals with a very strong fight or flight response and they are obviously not well cared for. The polymers used in "O Matter" frames (a nylon composite) are formulated for high durability, as well as controlled flexibility for improved safety during impact. The flight back from to the Warehouse has cost them eight hours, leaving only sixteen before they succumb (as the first infected).. Ultimately his transformation is more pathetic than epic, but the film maintains the haunting and tragic feel that makes a vampire film great. I recommend using an athletic grip treatment. But let's avoiding laying down judgment about what we think HAS happened without having a true understanding of the situation. Yellow subtitles on top of already existing white subtitles. The typical elements that make up Nazi torture porn covers are threefold. The program's 3 D Runway Designer allows the user to create a virtual runway show, letting him analyze fabric behavior while a model is making her strides on the catwalk. Selection, speed and convenience have always been important to our customers, but they are becoming even more critical going forward.. So that's what that's all about. It is possible to spend several hundred bucks on a top end prime lens, but there really is no need and a mid priced prime lens will be more than good enough to capture some awesome fashion photography shotsWhen taking fashion photography images a prime lens with a focal length of 50mm 100mm is ideal..
Friends link: C4040-252 70-534 C4040-250 EX200 70-480
O projekcie

Tytuł projektu: DOLNOŚLĄSKIE SMAKI

CEL OGÓLNY:
Wypracowanie i wdrożenie efektywnego dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi modelu gospodarki opartej na produkcie lokalnym.  
                                                                                                                                                          
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.:
Zidentyfikowanie przynajmniej 20 produktów lokalnych z terenu Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie w okresie 12 miesięcy realizacji operacji.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.:
Wypromowanie i certyfikacja przynajmniej 20 produktów lokalnych z terenu Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie  w okresie 12 miesięcy realizacji operacji

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.:
Profesjonalizacja produkcji wyrobów lokalnych i rozwój przynajmniej 2 nowych form sprzedaży wraz z systemem dystrybucji na terenie Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie w okresie 12 miesięcy realizacji operacji.

Realizacja celu pierwszego będzie polegała na zidentyfikowaniu produktów lokalnych z terenu Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie.

Jako pierwsze działania planujemy przygotowanie bazy producentów lokalnych i restauracji oraz uruchomienie strony internetowej informującej o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą: www.dolnoslaskie-smaki.pl.
Następnie zostaną przeprowadzone lokalne akcje promocyjne,  informujące społeczność lokalną o wdrażanym projekcie. Do tego celu zostaną wykorzystane: lokalna prasa, strony internetowe LGD i ich partnerów, mailing, wysyłka informacji pocztą tradycyjną do gmin i sołtysów. Zostaną także wydrukowane plakaty i ulotki informujące o projekcie. Jednocześnie każda z LGD biorących udział w projekcie przygotuje po jednym spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną zaprezentowane założenia projektu i przekazane zaproszenie do udziału w nim dla lokalnych producentów żywności oraz restauratorów. Na spotkaniach zostaną rozdane deklaracje udziału w projekcie wraz z regulaminem. Uczestnicy spotkania otrzymają 7 dni na podjęcie decyzji o udziale w projekcie. Po upływie tego terminu zostanie ustalona ostateczna ilość uczestników projektu na podstawie otrzymanych deklaracji udziału w projekcie i podpisanych regulaminów przez uczestników. Następnym krokiem będzie organizacja kolejnego spotkania już tylko z uczestnikami projektu, na którym zostaną oni poproszeni o prezentację siebie i swojej działalności oraz produktów lokalnych zgłoszonych do projektu. To spotkanie będzie zorganizowane wspólnie dla dwóch LGD biorących udział w projekcie.

Po spotkaniu na którym uczestnicy dokonają swojej prezentacji wszyscy zostaną zaproszeni na kolejne spotkanie. To spotkanie będzie w sumie trwało 3 dni, będzie w nim uczestniczył celebryta kulinarny, który w pierwszym dniu spotka się z producentami lokalnej żywności  zapozna się z produktami, z których zaproponuje dania do restauracji.
W drugim dniu, na który zostaną zaproszeni producenci i restauratorzy zostanie dokonana prezentacja dań, wraz z degustacją.
W tym dniu także, wybrana w projekcie agencja reklamowa dokona prezentacji przygotowanej strategii marketingowej dla produktów i ich sprzedaży oraz zaprezentuje wizualizacje dla certyfikacji produktów i restauracji.
W trzecim  dniu celebryta przeprowadzi warsztat kulinarny z kucharzami restauracji biorących udział w projekcie, w celu nauczenia ich przygotowywania wymyślonych dań z produktów lokalnych, tak  aby mogli wprowadzić je do menu restauracyjnych.

Wszystkie działania zaplanowane powyżej mają na celu zidentyfikowanie i nazwanie produktów lokalnych oraz wprowadzenie do restauracji dań składających się z lokalnych produktów.  
Zakładamy wybór przynajmniej 10 takich produktów z terenu każdej lokalnej grupy działania biorącej udział w projekcie oraz po 10 restauracji, które zdecydują się na serwowanie potraw z wyrobów lokalnych.  

Produkty zgłoszone do projektu oraz restauracje zostaną poddane certyfikacji, zgodnie z przygotowanym regulaminem certyfikacji.

Kolejna faza realizowanego projektu, prowadzona równolegle z pierwszą jest związana z promocją wybranych już produktów a osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia szeregu działań z dziedziny marketingu produktów lokalnych.
Rozpoczniemy od przygotowania profesjonalnej strategii marki dla produktów, kolejnym krokiem będzie rozbudowanie strony internetowej wraz z możliwością uruchomienia na niej sklepu internetowego za pomocą którego producenci będą mogli sprzedawać swoje produkty.

W ramach projektu jako element promocji  zaplanowaliśmy także wydanie katalogu produktów lokalnych, etykiet na produkty, jak również propozycję wzorników opakowań dla produktów.

Producenci biorący udział w projekcie wyjadą na targi produktów lokalnych.

Zostaną też zaprojektowane i uszyte stroje promocyjne dla wystawców.

Cel 3 projektu zakłada profesjonalizację produkcji wyrobów lokalnych i rozwój przynajmniej 2 nowych form sprzedaży wraz z systemem dystrybucji na terenie Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie.
Naszym zdaniem najistotniejsza i bardzo innowacyjna część projektu w ramach której zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty dotyczące profesjonalnego wytwarzania produktów i wprowadzania do sprzedaży, cykl szkoleń będzie obejmował:

I. Ekonomiczne podstawy przedsięwzięcia. / 4 godz.
a/ wyliczenie kosztów / stałych, zmiennych, ogólnych;
b/ określenie skali produkcji / mini – max;
c/ cena, zysk, koszt sprzedaży

II. Podstawy prawne działalności gospodarczej. / 4 godz.
a/ zgłoszenie działalności gospodarczej / sporządzenie wniosku, PKWiD /; 
b/ formy opodatkowania / karta podatkowa, ryczałt, zasady ogólne /;
c/ podatki bezpośrednie / dochodowy , VAT/;
d/ podatki pośrednie;
e/ ubezpieczenie społeczne /KRUS czy ZUS/

III.  Przepisy dotyczące produkcji żywności. / 8 godz.
a/ Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP;
b/ Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP;
c/ HCCP – zasady tworzenie procedur;
d/ Opis procesu technologicznego;
e/ dokumentacja i opis produktu

IV. Oznakowanie produktów tradycyjnych i regionalnych  na rynku UE i w kraju.  / 4 godz.
a/ Oznakowanie w UE;
b/ oznakowanie krajowe / Jakość i Tradycja, oznakowania lokalne/

V. Produkty ekologiczne. / 4 godz.
a/ certyfikacja surowców  / gospodarstwa ekologiczne/;
b/ certyfikacja produkcji;
c/ etykiety produktów ekologicznych – znakowanie  

VI. Marketing – od produkcji do klienta.  / 8 godz.
a/ elementy dobrego marketingu:- Produkt - Miejsce - Cena - Promocja;
b/ plan marketingowy – podstawowe narzędzie działalności w biznesie.

VII. Indywidualne konsultacje z zakresu technologii i zasad GMP własnego produktu:  / 4 godz. dla zainteresowanych uczestników szkolenia
a/ Opracowanie procesu technologicznego produktu;
b/ Opracowanie procedury zgodnej z GMP i HCCP.  

Dzięki uzyskanym certyfikatom producenci będą mogli produkować i wprowadzać do obrotu (sprzedaży) swoje produkty.    

WSKAŹNIKI:

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU:
A) zidentyfikowanie 20 producentów lokalnej żywności;
B) powstanie katalogu lokalnych produktów;
C) powstanie strony internetowej wraz ze sklepem;
D) powstanie filmu promującego lokalną żywność z udziałem celebryty;
E) powstanie bazy zdjęciowej ok. 100 zdjęć produktów, producentów, z wydarzeń kulinarnych, z wydarzeń promocyjnych itp., które posłużą do promocji obszaru LGD jako miejsca ze zdrową i smaczną żywnością;
F) powstanie przynajmniej 5 przepisów kulinarnych na bazie lokalnych produktów.  

2. WSKAŹNIKI REZULTATU:
A) Certyfikacja 20 lokalnych produktów i 20 lokalnych restauracji serwujących zdrową, lokalną żywność;
B) wprowadzenie stworzonych w ramach realizacji projektu przepisów kulinarnych do 20 lokalnych restauracji;
C) zwiększenie możliwości sprzedaży produktów lokalnych dzięki uruchomieniu sklepu internetowego i wprowadzenia dań do restauracji

UWAGA:
W związku z tym, że projekt współpracy jest w fazie akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do opisu projektu  i jego budżetu.
Ostateczna wersja projektu zostanie zawieszona na stronie www po podpisaniu umowy z UMWD na jego realizację.


Sylwia Mielczarek
Koordynator projektu

 

mapaLGD-2 pw2

 

unia2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
oś IV LEADER, 421 "Wdrażanie projektów współpracy" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi