Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

Szukaj

GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

 

 • REKLAMACJE:
 1. 1.                  Reklamacje można składać w następujący sposób:
 • mailowo - wysyłając wypełniony  formularz reklamacji na adres zdrowiejmy@gmail.com
 • pisemnie - wysyłając wypełniony formularz reklamacji na adres Caryk Zdrowiej-my
  Stanisław Caryk, 57-441 Święcko 12a/12b  z dopiskiem „Reklamacja”,
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy

lub w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.

 1. 2.                  Reklamacja pisemna powinna zawierać:
 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
 • numer zamówienia;
 • oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
 • numer konta bankowego Klienta;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • określenie roszczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku formy pisemnej.
 1. 3.                  Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie e-faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup).?
 2. 4.                  Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 3. 5.                  W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 
 4. 6.                  Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 5. 7.                  Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 6. 8.                  Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
 7. 9.                  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT:
 1. 1.                  W przypadku gdy kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie sklepu http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/zdrowiejmy
 2. 2.                  Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  nie przysługuje Konsumentowi
  w wypadkach określonych w prawie polskim.
 3. 3.                  Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.
 4. 4.                  Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru zwróconego przez Klienta, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty.
 5. 5.                  Procedura zwrotu dotyczy tylko towarów, które nie noszą widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

 

Sklep dolnoslaskie-smaki.pl wykorzystuje cookies i podobne technologie. INFORMACJE O COOKIES
x