Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

Szukaj

REKLAMACJE:

 • Reklamacje można składać w następujący sposób:
  • mailowo - wysyłając wypełniony  formularz reklamacji na adres cukierniaaga@data.pl
  • pisemnie - wysyłając wypełniony formularz reklamacji na adres: Złotno 30; 57-340 Duszniki Zdrój, z dopiskiem „Reklamacja”,
  • osobiście w siedzibie Sprzedawcy

lub w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.

 • Reklamacja pisemna powinna zawierać:
  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
  • numer zamówienia;
  • oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
  • numer konta bankowego Klienta;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • określenie roszczenia;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku formy pisemnej.
  • Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie e-faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup).http://dolnoslaskie-smaki.pl/sklep/cukierniaaga/
  • Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
  • W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 
  • Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  • Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
  • Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
   Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT:

 • W przypadku gdy kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie sklepu
 • Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  nie przysługuje Konsumentowi
  w wypadkach określonych w prawie polskim.
 • Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru zwróconego przez Klienta, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty.
 • Procedura zwrotu dotyczy tylko towarów, które nie noszą widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
Sklep dolnoslaskie-smaki.pl wykorzystuje cookies i podobne technologie. INFORMACJE O COOKIES
x