Friends link: C4040-252 70-534 C4040-250 EX200 70-480
 Willa Marianna

Willa Mariannna
ul. Kościuszki 84,
57-540 Lądek-Zdrój

tel. 501 712 434

 www.willamarianna.pl

unia2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
oś IV LEADER, 421 "Wdrażanie projektów współpracy" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi