Stawy Biskupie
ul. Moniuszki 1
57-540 Lądek-Zdrój

tel. 501 893 178

Czytaj więcej...

Restauracja Hotelu Abis
ul. Strażacka 28
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 811 06 45

Czytaj więcej...

Restauracja „Stara Kuźnia”
ul. Złota 7; 57-250 Złoty Stok, tel. 74 817 55 74

Czytaj więcej...

Tajemniczy Ogród
ul. Dojazdowa 2
57-330 Szczytna

tel. 501 007 371

Czytaj więcej...

Przystań Wodna Bardo – Smażalnia
Jacek Herberger    
ul. Skalna; 57-256 Bardo, tel. 608 427 785

Czytaj więcej...

Restauracja Zielone Drzewo
ul. Okrzei 20/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 871 69 15

Czytaj więcej...

unia2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
oś IV LEADER, 421 "Wdrażanie projektów współpracy" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi